Viladomat, 174 4ª · 08015 Barcelona · Tel. 934 964 507 · Fax 934 964 532
GREMI DE RECARREGADORS I MATENIDORS D'EXTINTORS I SISTEMES D'INCENDIS DE CATALUNYA
Qui som
On estem
Socis
Junta
Fes-te soci
Biblioteca
Comunicats
Mercat d'Ocasió
Links
GRIMEC, GREMI D'INSTALADORS I MANTENIDORS D'EXTINTORS I SISTEMES CONTRA INCENDIS DE CATALUNYA
C/ Viladomat, 174, 4ª
08015 BARCELONA
Tel. 934 964 507
Fax. 934 964 532
grimec@grimec.com
www.grimec.com
GRIMEC, gremi sense afany de lucre, és oberta a totes les empreses mantenidores e instal·ladores d'extintors a Catalunya i disposa de personalitat jurídica pròpia per obrar en defensa dels interessos dels seus associats.
GRIMEC, mitjançant les seves empreses associades, disposa de mitjans humans i materials altament qualificats i en permanent desenvolupament tecnològic al servei de les Indústries i de les Administracions Públiques i garanteix el compliment de uns serveis mínims i màxims de bona feina.
Què és un EXTINTOR? Són aparells a pressió que, per la seva pròpia condició comporten un cert risc i serveix per apagar un començament d'incendi
Classes d'extintors: Els més frequents són:
· Pols polivalent: per apagar focs de combustibles sòlid (roba, paper), líquids , o de substàncies gasoses (butà, gas natural)
· De diòxid de carboni (per incendis de naturalesa elèctrica)
Tipus de foc:
· Tipus A: combustibles sòlids
· Tipus B: combustibles líquids
· Tipus C: substàncies gaseoses
· Tipus D: metalls
En cas d'incendi:
1. alliberar el passador de l'extintor
2. apuntar el difussor a la base de les flames
3. pressionar el disparador
4. en cas de no poder apagar el foc amb l'extintor, allunyar-se i avisar als bombers
Tenir cura de:
· llegir bé les instruccions del fabricant que figuren a l'aparell
· la utilització incorrecta de l'extintor pot ser contraproduent
· tenir l'extintor en un lloc visible i accesible fàcilment i ràpidament
NORMES OBLIGATORIES DE L'EXTINTOR
1. Cada 3 mesos observar l'estat exterior de l'extintor
2. Cada any, demanar a l'empresa mantenidora autoritzada pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme que faci el MANTENIMENT corresponent
3. Cada 5 anys, demanar a una empresa mantenidora d'extintors ha de fer una REVISIÓ i lliurar un CERTIFICAT amb les seves dades i la relació de tasques fetes a l'extintor.

La vida de un extintor és de 20 anys.